Mozaika kompozičního šachu


Katalog

Jan Ševčík: Studie a praktický hráč

 ( Šachová skladba  1999, č.65, červen)     Všechno, co bylo zatím publikováno,  presentuje jakým způsobem byla studie ukončena.  Definuje různé strategické, ale i taktické prvky vcelku vyjadřující dějový obsah. Ale základní pozice u studie na rozdíl od prvního...

—————

MINIATURNÍ PARTIE

Tento periodický cyklus je určený především těm, kteří dokáží sporadicky, ale přece jen tahat šachovými kameny. Tzv. rekreační hráči, doma v přírodě a v kavárnách, nejen ze záliby, ale často i z prestiže se snaží zvítězit. Naprosto náhodné tahy počínaje již prvním posunutím kamene - většinou...

—————

Studie s parametry partie II.

Studie s parametry partie II.
       Tato publikace systematicky navazuje na 1. díl. Obsahuje 196 studií s materiálem lehkých figur. Pro praktické hráče je tato osnova nejvýhodnější. V podstatě většina učebnic koncovek má podobný charakter. Opačně u studie může být uspořádání různé. Studie je možné...

—————

Studie s parametry partie

 Studie s parametry partie
     Obsahem 1. dílu "Studie s parametry partie" je výběr studií, které v základním postavení jsou shodné nebo podobné praktické koncovce. Celkem 258 studií je řazeno dle materiálu. Tím obsahově navazuje na všechny učebnice...

—————

Studie kontra partie

Studie kontra partie
       Monografie " Studie kontra partie" (Olomouc 1996) je určena nejen skladatelům a řešitelům studií, ale především praktickým hráčům. šachová studie je praktickému hráči z problémového šachu nejpřístupnější. V každé učebnici koncovek naleznete několik desítek...

—————

Skladatel studií - začátečník 7.

REJSTŘÍKY, POZNÁMKY AJ.     Miniseriál „ Skladatel studií – začátečník“ 1. – 6. vycházel v měsíčníku Československý šach a jeho autory byli Luboš Kopáč a Jan Ševčík   Jmenný rejstřík   BADAJ, Boris (1911-1967), ruský šachový skladatel BLENDFORD Heg (1917 - ?),...

—————

Skladatel studií - začátečník 6.

POZIČNÍ  REMÍZA         Mimo patu již posledně otištěného, se k dosažení remízy používá možností  opakování pozice. Začneme věčným šachem. Pozice 6728, k tomu, aby byla dosažena výzva je neuvěřitelná. Černý má celou věž  a dva střelce navíc a zdá se,...

—————

Skladatel studií - začátečník 5.

PAT          Patové kombinace jsou velmi častým námětem skladatelů studií. Silnou zbraní jsou zvláště u těch skladatelů, kteří si libují v ostrých pozicích, nebo v obětování  materiálu. Zhruba jsou čtyři způsoby, jak se dějovým obsahem dostat do patové...

—————

Skladatel studií - začátečník 4.

DOBYTÍ  MATERIÁLU      Nejčastěji užívanou možností v studiové tvorbě je téma dobytí materiálu. Často se užívá také názvu  „dominace“. Tak se také jmenuje dílo, které napsal ruský velmistr v studiové tvorbě Genrik Kasparjan. Dvojdílný svazek obsahuje...

—————

Skladatel studií - začátečník 3.

PĚŠEC  PŘED  PROMĚNOU     Převážná většina šachových partií je rozhodnuta prosazením postupu pěšce a možností proměny, po níž je další boj zbytečný. Pro skladatele studií je použití  této možnosti stále vhodným námětem pro vlastní tvorbu. Pravdou je, že studie na...

—————