Mozaika kompozičního šachu


Studie s parametry partie

 Studie s parametry partie

     Obsahem 1. dílu "Studie s parametry partie" je výběr studií, které v základním

postavení jsou shodné nebo podobné praktické koncovce. Celkem 258 studií je

řazeno dle materiálu. Tím obsahově navazuje na všechny učebnice koncovek.

      Tato publikace je jako šitá na míru trenérům při práci s mládeží. Dost poučného

zde naleznou i hráči silnějšího kalibru. Jen nepatrná část studií z celkového počtu

(asi 50 tisíc studií) odpovídá tomuto trendu ! Přibližně 95% studií neodpovídá

požadavkům praktického hráče. proto jsem studie rozdělil podle základního materiálu

na skupiny zhruba stejné hodnoty. To se přesně nadiktovat nedá ! Některé skupiny

se mohou méně nebo více prolínat. Ale již toto řazení může být pobídkou k dalšímu

případnému vylepšení této osnovy. 

       Ve sbírce nejsou studie, které v základní pozici mají jen pět kamenů (maljutky).

Zásluhou počítačů je tento materiál dostatečně prověřen. K dispozici je celá řada

databází jako dodatek různých šachových programů. Totéž platí pro aristokratické

studie, kde některá dosavadní pravidla výzkum přehodnotil ! Navíc velká jen figurová

seskupení se v hrané partii nevyskatují. Obsahovou tématiku začínám lehčími příklady.

Vhodným materiálem jsou miniaturky, v kterých dějový projev končí nejpozději v 5.

tahu. Prioritní je hlavní varianta, někdy doplněná další variantou. Většinou v případech,

kdy se jedná o analogický nebo echový motiv. Dějový obsah textově nekomentuji. Při

tak krátkých řešeních to není nutné ! Stejný bulletinový sloh nalezneme v různých

tématických publikacích. V opačném případě by nebylo absolutně možné s hlediska

textové úspornosti obsah zvládnout ! V dalším průběhu se postupně zvýší nejen počet

kamenů, ale i délka řešení. * Studie neobsahují prameny ani vyznamenání.

      Na titulu publikace jsou uvedeny tři diagramy bez udání autora a roku otištění,

která jsou však součástí publikace. Jedná se o Č. 2  A. Trockij 1895 +.

Notace Kd6 Pa6 g7 - Kb6, Jh8, Pa2 c3  1. g8Da1D  2. Db3 + Ka5  3. a7 Dh1 4. a8 D +

Dxa8 5. Da3 a bílý vyhraje.

Č. 23  A. Havasi 1925 + .  Notace Kg1, Je4, Je7 Pf6 - Kh3, Va5, Pa4  1. f7 Va8

2. Jf5 Kg4  3. Jf6 + Kh3  4. Je8  a bílý vyhraje.

Č. 33   L. Prokeš 1941  + . Notace Kh3 Sb2, Pb5, e5 - Kc5, Se1, Pa5. 1. e6 Kd6

2. b6 Sf2  3. b7 Sa7  4. Sd4 Sb8  5. Se5 + a bílý vyhraje.

Nestačí 2. --Sb4  3. e7 Kxe7 4. b7 Sd6  5. Sa3 !