Mozaika kompozičního šachu


Skladatel studií - začátečník 6.

POZIČNÍ  REMÍZA

 

      Mimo patu již posledně otištěného, se k dosažení remízy používá možností 

opakování pozice. Začneme věčným šachem. Pozice 6728, k tomu, aby byla

dosažena výzva je neuvěřitelná. Černý má celou věž  a dva střelce navíc a zdá

se, že silný bílý pěšec tuto převahu nevyváží. Ale přece jen ! 1. a7 Sa4+ 2. Kxa4

Vh4+  3. g4! Vxg4+  4. f4 Ve4+  5. Kb5 Sx a7  6. Vd8+ Ke6  7. Ve8+ Kf5  8. Vf8+

Kg6  9. Vg8+ Kh5  10. Vh8+ Kg6  11. Vg8+ Kf5  12. Vf8+  Ke6  13. Ve8+ Kd5

14. Vd8+  věčný šach.

       Jinou možností je věčné napadání figury. Ukázkou napadání černé dámy bílým

střelcem je diagram 6727 : 1. Sc1 Vf4+  2. Kc3 Va4  3. Sc2 (3. Sb1? a2  4. S x a2

V x a2  5. Kb3 Ve2!) a2 4. Sb2 Va3+  5. S x a3! a1D+  6. Sb2 Da2  7. Sb3 Db1  8.

Sc2 remíza.

        Zajímavou možností  je použití vazby. Kasparjan ve studii 6728 remizuje vazbou

černého střelce: 1. f7+! Kxf7  2. Jd3 a2  3. 0-0+! Ke6  4. Va1 e4  5. Jb4 Va4  6.

Jxa2! Sg7  7. Kg2! (nestačí 7. Kf2? Sxb2  8. Vd1  Vxa2  9. Vd2 e3 + 10. Kxe3 Sc1!)

Sxb2  8. Vd1 Vxa2  9. Vd2  Kf5  10. e3  remíza.

         Pevnost je záverečná pozice, kterou nemůže silnější strana žádným způsobem

rozhodnout ve svůj prospěch. Vhodným příkladem je 6729 : 1. Vb7 h6  2. Vb6 h5

3. Vb5 h4  4. Vb4! (4. Kg2? Vf4  5. Kh3  Jc2  6. Vh5  Je3  7. Vxh4  Vf3x)  h3 5. Vb1

Jc2  6. Vb3+  Ke2 7. Vxf3  Kf3  8. Kh1 (f1) =.

         Podobnou možností je blokáda pozice.  Ukázka  6730 má závěr velmi pestrý.

Blokáda černé dámy a krále, napadání černé dámy a krále a vazba černého jezdce:

1. Sg6+ Kh8  2. Jh6  Df4  (Dd8 + 3. Ke2!) 3. Jf7+ Kg8  4. Jh6+! Dxh6  5. Sc1 Dh8

6. Sb2 Kf8  7. Sa3+ Kg8  8. Sb2 Dh6  9. Sc1 Dh8  10. Sb2 =.

     A na závěr diagram  6731 s opakováním pozice pomocí matových hrozeb: 1. Kf3

(1. Kg3? Sd4!) Sg2+  2. Kxg2 Ke3  3. Kg3 Sd2  4. Sf4+ Ke2  5. Sf3+ Ke1  6. Sd6!

c1D  7. Kg2 ( s hrozbou 8. Sg3x) Sh6  8. Sb4+  Sd2  9. Sd6! =.

    Poziční remíza  je i název učebnice od G. Kasparjana, vydaná v roce 1977, kterou

doporučujeme k dokonalému prostudování.