Mozaika kompozičního šachu


Studie s parametry partie II.

Studie s parametry partie II.

       Tato publikace systematicky navazuje na 1. díl. Obsahuje 196 studií s materiálem

lehkých figur. Pro praktické hráče je tato osnova nejvýhodnější. V podstatě většina

učebnic koncovek má podobný charakter. Opačně u studie může být uspořádání různé.

Studie je možné řadit několika způsoby. Do roku 1934  byly řazeny dle základního

materiálu. Spoustu polemik zaznamenala  Herbstmanova kniha "Izbranije šachmatnije

etjudy", ve které autor řadil studie pomocí elementů taktických. V praktické literatuře

nalezneme tyto pozice v učebnicích taktiky ve střední hře. Jedná se o různé motivy

přerušování nebo ražení dráhy, křížové vazby, oběti a blokády kamenů, odkrytých šachů

aj. Pro závodní hráče je nejvýhodnější Kasparjanovo řazení. Tomu se podařilo spojit

základní materiál s dějovým obsahem a maximálním vyjádřením finálové pozice. Jako

vynikající šachista (mm) a asi nejlepší skladatel studií všech dob (vm) se v složité

metodice třídění studií, orinetoval nejlépe. Nebál se přiznat, že některé studie, v kterých

se variantově finálové pozice liší, je těžké řadit. Totéž u taktických elementů, které se

prolínají a určit převažující prvek, je obtížné. Nutno dodat, že zatím lepší osnova není.

Dalším způsobem je řazení dle finálové pozice. Bez ohledu na základní materiál a dějový

obsah. Tuto tématiku používali Nadaraišvili  Akobija v různých publikacích. Bohužel

 se konečná pozice dost obtížně pomocí čísel vyhledává, tyto údaje udávám jen v kostce.

          V této publikaci jsou prioritními figurami bílí jezdci, zatím jen s boji s lehkými

figurami. Po vyřešení nebo přehrání obsahu, se přesvědčíte, že jezdec je nevyzpytatelná

figura.

          Na titulu publikace je vyobrazen diagram Kopáčovy studie, otištěné v roce 1972,

která je presentována v této publikaci pod číslem 73. Notace Ke2, Jd3, Pb2, g2 - Ka4,

Sa2, Pe6, e4 + .  Řešení  1. b3 Kb5  2. Jc1 Sb1  3. Ke3 Kc6 4. g4 a bílý vyhraje.