Mozaika kompozičního šachu


Informace o mně

Cílem těchto stránek je seznámit nejen šachovou obec, ale i širokou veřejnost  s kompozičním šachem. Kompozičnímu šachu se věnuji od roku 1970.

                     

 

MOJE ŠACHOVÉ KAPITOLY

 

     Jmenuji se Jan Ševčík a narodil jsem se 20. května 1936 v Olomouci.

Praktický šach jsem hrál od 14 let. Závodně jsem začal hrát šachy po základní vojenské službě v roce 1958. Byl jsem členem Sigmy Olomouc, kde jsem se roku 1972 působil jako hrající kapitán, tehdy druholigového mužstva. Už v tomto čase jsem se začínal zajímat o studii. Nakonec tento zájem převážil nad praktickým šachem. Velký vliv na můj rozvoj měl prof. Luboš Kopáč (1908-1983), který vedl rubriku studií v měsíčníku Československý šach. Nelze opomenout seriál článků

„Skladatel studií začátečník“. V roce 1981 jsem převzal studiovou rubriku Šachové umění a vedl ji až do její reorganizace v r. 1983. Jako člen komise Československého šachového svazu jsem navrhl uspořádání Okružní soutěže studií „OKS“ publikovaných v různých novinových rubrikách. Ty po roce 1989  většinou zanikly. Dále jsem rozhodoval několik studiových soutěží.

      V letech 1991 – 1996 jsem vedl studiovou rubriku v periodiku

„Československý šachový bulletin“ (Olomouc), v období 1998 – 2001 v časopisu „Šachová skladba“.

       K praktickému šachu jsem se po dvacetileté přestávce vrátil v roce 1993 a dalších deset let dokonce opět aktivně hrál. Propojení šachové studie s praktickou hrou jsem se snažil definovat v několika monografiích. Vlastní tvorba je v publikaci „ Studie kontra partie“, vydané vlastním nákladem v Olomouci 1996. Světovou tvorbu studií s materiálem shodným nebo podobným praktické koncovce považuji za vhodný studijní materiál pro trenéry a praktické hráče. Dva díly „ Studie s parametry partie“ vydal Ing. Zdeněk Závodný v Brně 2001 a 2002. V poslední době sbírám pomocí počítače instruktivní koncovky. Velkou zásluhu na tom má Ing. Emil Vlasák a naše spolupráce na systému SVS v letech 1988-1990.           

         Publikoval jsem 105 studií, 1 samomat a s Alexandrem Ficou pomocný mat. Celkem jsem získal 4 ceny, 9 čestných uznání a 9 pochvalných zmínek. Několik společných prací mám s Kopáčem, později s Lechem. Desítku skladeb jsem publikoval s Hlinkou.


 

Vítám vás srdečně na mých webových stránkách a presentuji zde
zejména Fritzův návod jak dělat studii, miniseriál "Skladatel studií - 
začátečník" v sedmi částech doplněný příkladnými diagramy.
       Všechno naleznete kliknutím na slovo Katalog.

   Kliknete-li na video, objeví se úsměvný videozáznam šachové hry

a rozhovor  Jana Krause s Vojtěchem Plátem.