Mozaika kompozičního šachu


Studie kontra partie

Studie kontra partie

       Monografie " Studie kontra partie" (Olomouc 1996) je určena nejen skladatelům

a řešitelům studií, ale především praktickým hráčům. šachová studie je praktickému

hráči z problémového šachu nejpřístupnější. V každé učebnici koncovek naleznete

několik desítek studií, které obohacují teorii. Je to celá řada pouček a pravidel o

opozici, krajních pěšcích, různobarevných střelcích ap. Každé pravidlo má výjimku !

Skladatelé studií tyto výjimky záměrně vyhledávají. někdy až paradoxním způsobem

je v určitých pozicích celá řada pravidel nepoužitelná. Pozice s nestejnými střelci

nemusí být vždy remíza. Dva spojení pěšci na šesté řadě nemusí pokaždé vyhrát.

Na scénu nastupuje taktika, ale poněkud jiná, než známe ze střední hry. Koncovka

i studie se vyznačuje malým počtem kamenů. Akční rádius všech figur na volných

řadách, sloupcích a diagonálách je maximální. K dispozici je celá řada taktických prvků,

které se ve střední hře nedají použít. Velký počet kamenů to prostě neumožní.

        V pozicích střední hry často stačí jeden taktický obrat a partie končí! Kvalitní

studie většinou obsahuje několik prvků a dokonce je těžké určit, který převažuje.

        Na základě těchto poznatků je studie, aniž si to uvědomujeme, jedinečnou

učebnicí taktiky v koncovce. proto je pro klubové hráče nezbytnou pomůckou při

nácviku koncovek. Z tohoto důvodu má publikace  název Studie kontra partie.

          Cílem publikace je pomoci praktickým šachistům, v kostce nahlédnout

do obsáhlé tématiky šachové studie. U každé studie je řešení vytištěno tučně.

Hvězdičkou je oddělen komentář a za každou další hvězdičkou následují varianty

a svůdnosti. Kolekce studií je zakončena řazením podle systému  Materiál - idea

- finále.

       Z celkového počtu 60 studií jsem vybral tři ukázky. Č. 27 Notace: Ka5, Vg4, Sh3,

- Kd1, Vd8, Pa2. Bílý vyhraje. 1. Jc3 + Kc2  2. Jxa2 Va8+ 3. Kb4 Vxa2  4. Vg2+ Kb1

5. Sf5+ Ka1 6. Vg1+ Kb2  7. Vb1 mat

Na svůdnosti bohatá studie. Po mezišachu a vidličce je osud černého zpečetěn !

Č.13  Notace Kb7, Sg8, Je5, Pc2,c4 - Ka4, Jb4, Pd2 remis. 1. c5 d1 D  2. Sb3+ Ka5

3. Jc4 + Kb5  4. Jd6 + Ka5  5. Jc4+ Kb5  6. Jd6 + Kxc5  7. Je4 + Kd4  8. c3 + ! Kxe4

9. Sxd1 =  Originální myšlenka s materiálem lehkých figur. Tuto  studii zařadil Kasparjan

do publikace "Razvitie  etjudnich ideí" jako číslo 418. Finálovým prvkem je baterie pěšec

střelec.

Č.35  Notace Kf7, Sd8, Pe2, h6 - Kh5, Sg1, Pc5, g2 Bílý vyhraje. 1. h7 Sd4  2. Sf6 g1D

3. h8D + Kg4  4. Dh4 + Kf5  5. e4 + mat. Další práce s materiálem, střelci proti sobě.

Pokud se to podaří, snažím se do obsahu dostat vzájemné proměny pěšců. Proměna

černého musí být vždy negativní. Tak je tomu i v tomto případě.

        Finále končí nečekaným matem uprostřed šachovnice. Nestačí obrana 2. - - Sxf6

3. Kxf6 g1 D  4. h8D + Kg4  5. Dg7 apod.