Mozaika kompozičního šachu


Skladatel studií - začátečník 2.

MAT

 

Mat ve studii má svou dlouholetou tradici. Vyskytoval se již v XI. – XII. století v arabských mansúbách. V Cařihradském  rukopisu z roku 1140 je jich 180, z toho 112 je na téma mat. Jednu z nich od Abu – Naima al Chadima, jenž žil na přelomu VIII. A IX. stol., si  postavíme podle notace: Kg8, Ve1, Vg1, Jg3, Pf4 – Kf6, Vd7, Vh7, Jg6, Pf15 – bílý vyhraje. Pozice je na ostří nože. Bílému hrozí tři maty hned v prvním tahu. Ale vše skončí obráceně: 1. Jh5 + Vxh5  2. Vxg6+ Kxg6  3. Ve6x. Obsah upoutá každého. Ve své době to byl unikát, ale dnes by to byl jen průměr. Proč ? Oběti jsou pěkné, stejně jako zablokování ústupového pole, ale černý nemá žádnou protihru.

     Dnes studie musí svým dějem co nejvíce zvýrazniti obranu černého. To si ukážeme na diagramu 6182. Samotní dva jezdci proti králi, jak známo nevyhrají. Na tom je založena aktivní protihra černého:  pokusí se sebrat bílého pěšce. To se mu také podaří:

1. b4  Jc2  2. b5 Ja3  3. b6 Jc4  4. b7+ Kb8  5. Jb5 Ja5  6. Kd7 Jxb7, ale po 7. Jc6+ Ka8  8. Jc7+ dostane mat, a to v okamžiku, kdy dosáhl remízového poměru sil – podle teorie.

      Co k tomu dodat ? Proti předcházející mansúbě je zde výrazná protihra černého a navíc je tu pohyb všech kamenů na šachovnici. Skladatel zde pracuje s hrozbou proměny pěšce. Této hrozbě se černý brání svým jezdcem – tím ovšem naplňuje plán bílého. Jezdec je přilákán na pole b7, kde blokuje ústup černému králi. Jsou tu dva taktické prvky: přilákání a blokáda pole, která je samozřejmě převažujícím taktickým prvkem matového finále. Nejvíce se zde cení aktivní blokáda. To znamená, že se černé kameny dostaly na nevýhodná pole aktivní protihrou. Čím více kamenů provádí blokádu, tím je studie kvalitnější.

       Další ukázkou bude tento příklad: A. A. Troickij (Šachmatnyj žurnál, 1896):  Kg7, Ja4, Jb7, Pd5 – Kc7, Jb8, Je7 – bílý vyhraje: 1. d6+ Kd7  2. Jac5+ Ke8  3. d7+ Jxd7  4. Jd6+ a po Kd8 (f8), následuje 5. Je6x. Zde provádí aktivní blokádu pouze jezdec d7. Druhý jezdec je jen statickou figurou. Kdyby se zde podařilo autorovi černého jezdce e7 dostat na pole v průběhu děje, dosáhl by v této studii maxima.

      Vhodným příkladem dokonalejšího zpracování tohoto motivu je Kasparjanova studie 6183, kde si autor pomáhá hrozbou dobytí materiálu. Po 1. Sh3 (1. Kg7?  Ke7  2. Sh3 Jh2  3. Sc8 Jd8  4. Je5 Je6+  5. K lib. Jd4=)  Jh6+ (1.- Jh2?  2. Sc8 Jd8  3. Jf6+ Ke7  4. Jd5+ Ke8  5. Jd6x)  2. Kg7  Jf7  3. Sc8  Jbd8 je zdánlivě vše v pořádku. Následuje však 4. Jf6 + Ke7  5. Jd5 + Ke8  6. Jcb6  v tomto případě s hrozbou matovou, jedinou obranou je 6. – Je5  7. Sd7+!  Jxd7  8. Jc7+ Ke7  9. Jc8x. Také černý pěšec, i když nehraje, je nutný v této svůdnosti: 6. Sf5? B3  7. Jcb6 Jb7  8. Sd7+ Kd8  9. Kxf7 b2 remíza. Rozdíl s předcházející studií je výrazný. Černí jezdci provádějí aktivní blokádu. Černý král je matován na sedmé řadě. To je vždy složitější, než maty na okrajích, nebo v rohu  šachovnice. Navíc se zde jedná o mat čistý, který byl převzat do studie z české školy úlohové.

     (Vysvětlit dokonale podstatu české školy znamená napsat samostatný článek. Proto jen stručně: Čistý mat je tehdy, když každé pole obvodu černého krále je mu znepřístupněno jediným způsobem: kryto bílým nebo obsazeno černým kamenem. Doporučujeme každému, aby z různých pramenů se s českou školou seznámil podrobněji. Znalost této metody každému jen prospěje.)

      Řešení další studie je obohaceno proměnou pěšce v lehkou figuru. Přehrajte si studii 6184 : 1. Jf3+ Kc3!  2. e7 Jd7  3. Jxd2 Jf5! (3.- Kxd2?  4. Kg5!)  4. Je4+! Kd4  5. e8J! (5. e8D?  Jg7+!) Kxe4  6. Sb1+  Ke5 (5.- Kf4  6. Jg6+ a černý ztratí jezdce f5)  7. Jg6+ Ke6  8. Sa2x. Nádherný symetrický čistý mat uprostřed šachovnice ! Dějovou pointou je zamezení hrozby dobytí dámy tahem 5. e8J!  Z ukázek blokády dvěma černými jezdci je nesporně tato práce nejlepší. To dokazuje také její nejvyšší ohodnocení. Důležité je si zapamatovat, že dobrá studie musí mít vhodný základní materiál. V ní nesmí být žádný kamen navíc. Ze základní pozice studie se snažíme dosáhnout co největšího efektu. Nejen délkou děje a střídáním iniciativy, ale také vhodnou volbou různých motivů. Možností je celá řada, některé důležité si ukážeme.

      Výbornou možností zvláště u čistých matů je zpracování děje do variant. Dvě varianty má  Liburkinova studie 6185: 1. Sa2+ Kd4  2. c4! Jc3+  3. Kd2! Sxc4  4. Sxc4 fxe5  5. Sd3! Jxd5  6. Je6x. Černý sice dobyl oba bílé pěšce, ale zablokoval si jezdcem a pěšcem únik vlastního krále. Černý má ještě jedno pokračování  2. – Sxc4+  3. Sxc4 fxa5!  4. Sb3! Jc3+  5. Kf2  Jxd5  6. Je6+ Ke4  7. Sc2x. Oba maty jsou čisté. V první variantě matuje jezdec a černý král stojí na černém poli. V druhé variantě matuje střelec a král stojí na bílém poli. Z hlediska české školy je to tzv. různobarevné echo. Takové finále má velkou estetickou hodnotu.

       Aktivní blokáda provedená černým pěšcem je obsahem studie 6186: 1. a7  Jc4+  2. Ka2  Jb6  3. Jxb6  h1D  4. a8D+ Dxa8  5. Jxa8 f3  6. b6! Cxb6  7. Jc7 f2  8. Ka3  f1D  9. b4x. Pozice na diagramu téměř jako by vznikla v hraně partií. Oboustranné proměny pěšců tento dojem jen potvrzují. Vlastní děj však začíná až tahem 6. b6!. Co předchází je předehra. Dobrá předehra ( a tou je náš příklad) nemá jen ztížit řešení, ale logicky připravit pozici (zde po 5. tahu).

       Často používaným taktickým prvkem je odtažný šach. Ve skladebním šachu má specifický název „baterie“. Na pointu baterie krále a střelce spojené s blokádou černého střelce je tato ukázka: J. Ševčík (Úder 1980) : Kd3, Sb6, Pd6 – Ka1, Sa2, Sh2 Pc3 – bílý vyhraje: 1. d7Sb1+  2. Kxc3 Se5+  3. Sd4 Sc7  4. Kb3x.  S baterií se v dalších lekcích setkáme častěji.

       Zajímavou možností je  blokáda černou figurou, která se na šachovnici dostala proměnou černého pěšce v dějovém obsahu. Na blokádu černé dámy je příklad  6187:  1. a6  b2  2. Jc2+ (důležitý mezišach, nestačí 2. a7?  Sd2+! 3. Kxd2 b1D 4. a8D+  Da2+  5. Jc2+ Kb1 6. Dh1 + Kb2 7. Dc1 + Kb3) Ka2  3. Jb4+  (3. a7?  Sg7+  4. Kxc4 b1D  5. a8D+ Kb2 6. Da3+ Kxc2)  Ka1  4. a7 Sg7+  5. Kxc4  b1D 6. a8D+ Kb2  7. Jd3+ Kc2  8. Dg2+ Kd1  9. Df1+ Kc2  10. De2x.  Studie má ještě jednu cennou variantu, kde je blokáda dámy doplněna blokádou černého střelce: 3 – Ka3  4. a7 Sd2+  5. Kxc4 b1D  6. a8D+ Kb2  7. Jd3+ Kc2  8. Da4+.

        Poslední naší ukázkou v této lekci bude přerušení dráhy černého střelce černým jezdcem. A. Herbstman (Šachmatnyj listok, 1927):  Kc6, Sd4, Sh5, Jh1, Ph4  - Kd8, Sd3, Je1, Pf5, g6, h6 – bílý vyhraje: 1. Sf6+ Kc8  2. Sxg6 Se4+  3. Kb6 Sxh1  4. Sxf5+ Kb8  5. Se5+ Ka8  6. Sg3 Jg2  7. Se4x. Také zde je motiv utajený a k přerušení dochází po aktivní protihře.

       Pro výběr materiálu a počet kamenů doporučujeme postupně si přehrávat studie a maty z veškerých vlastních nebo vypůjčených knih, časopisů atd. Získáte tak určitou rutinu, poznáte jaký materiál a počet kamenů vám vyhovuje. To se týká i taktických obratů, kde máte obrovský výběr možností.