Mozaika kompozičního šachu


Diagramy Fritz

Fritzova publikace " Moderní šachová studie" ( Praha 1951) je prvním návodem,

jak skládat studie. Z této knihy jsem záměrně vybral základní témata v kostce,

která nás (L.Kopáč - J. Ševčík) inspirovala ke zpracování miniseriálu Skladatel

studií - začátečník.

                                           Jindřich  Fritz

                                        ( 15. 6. 1912 -  9. 11. 1984)

patřil mezi světovou špičku kompozičního šachu. Jako jeden z prvních

získal titul velmistra  v kompozičním šachu. Od roku 1930 složil více než

500 skladeb, z toho přes 400 studií.

       Rozhodoval řadu skladebních soutěží, byl redaktorem studiové části

Šachové umění 1951 a Čs. šachu 1952-1953, vedl šachovou rubriku

v Národních listech 1939.

        Je autorem řady statí a publikací. Kromě již výše jmenované knihy,

napsal monografii "Šachová studie" (1954) a sbírka vlastních skladeb

vyšla pod názvem "Vybrané šachové problémy" (1979).

(Lit.: Malá encyklopedie šachu. Praha, Olympia 1989.)